Sinks

AS1276 – 18G Double Bowl Topmount Economy

33″ x 22″ x 6″ / 6″

Stainless Steel Kitchen Sink

AS101 – 18G Double Bowl Undermount Deluxe

31″ x 18″ x 10″ / 10″

Stainless Steel Kitchen Sink

3219 – Black Quartz Single Bowl

32½” x 19½” x 9″

Black Quartz

3120S – 18G 60/40

31½” x 20½” x 9″ / 7½”

Stainless Steel Kitchen Sink

3219 – Handcrafted 16G 50/50

32″ x 19″ x 10″ / 10″

Stainless Steel Kitchen Sink

1714 – White Oval

19½” x 16″ x 8⅛”

2015 – White Rectangle

30⅜” x 15⅛” x 7⅝”

3020 – Fireclay Farmhouse White Single Bowl

29⅞” x 19¾” x 8½”

3321 – 16G Handcrafted Farmhouse with Apron

3219 – 16G Handcrafted

32″ x 19″ x 10″

3018 – 18G

29⅞” x 18 1/16″ x 8″

3118 – 18G 50/50

32¼” x 18½” x 8″ / 8″